Середня загальноосвітня школа № 86

 
Наша школа

 

Навчально-виховний процес у закладі зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного учня, на розвиток у дітей та педагогів потреби в самовдосконаленні й самоосвіті.

Робота школи спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», національної доктрини розвитку освіти, реалізацію нових державних стандартів,  державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Статуту. 

Талановиті юнаки та дівчата завдяки серйозній і цілеспрямованій роботі своїх педагогів (О.О.Томчук, А.З.Сорокіна, Л.В.Лимар, О.І.Степаненко, М.С. Дяченко,               Л.Г. Майна, Н.С. Гелих, В.В. Бекк, Т.М. Орлова, Н.П. Журавльова, М.В. Штопенко,             В.В.Омельченко, Є.В. Кривко, І.П. Зеленцов, Г.Г. Сівоконєва) сприяли підвищенню суспільного рейтингу навчального закладу, загальних показників школи щодо участі учнів у міських, обласних олімпіадах та навчальних конкурсах. Підвищення результативності участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, міських турнірах, конкурсах за останні 3 роки є наслідком системної роботи закладу в аспекті пошуку, науково-методичного супроводу та соціально-педагогічної підтримки обдарованих і здібних учнів.

У навчальних конкурсах, турнірах, олімпіадах діти закріплюють свою інтелектуальну успішність, отримують певну мотивацію до подальшої самореалізації, тому педагоги школи таким «нерейтинговим» заходам надають більше переваги, ніж офіційно визнаним. Уважають їх більш демократичними й толерантними по відношенню до дитини – особистості, яка знаходиться в пошуках себе і націлена на визнання успіху.

                         

         Динаміка якості навчальних досягнень  учнів  СЗШ № 86 .                      Аналіз  якості знань учнів  СЗШ №86 свідчить про стабільність у динаміці й відповідає достатньому рівню освітньої діяльності.

На достойному рівні освітньої діяльності протягом багатьох років тримається рівень навчальних досягнень учнів початкової ланки, що свідчить про професіоналізм учителів, їхній творчий пошук. 

Динаміка навчальних досягнень учнів 5-9-х класів за результатами річного оцінювання є стабільною, а якість навчання відповідає достатньому рівню освітньої діяльності. Це пояснюється тим, що вчителі на уроках застосовують активні форми роботи, проблемно-пошукові методи навчання, тестові методики визначення рівня знань учнів, залучають до участі у проектній діяльності.

Середній показник навчальних досягнень учнів по школі складає 35,3%. 

 

 

 

На сучасному етапі особливо важливою є проблема зайнятості дітей у позаурочний час. Учні школи постійно беруть участь у районних та міських конкурсах і змаганнях.

 

 

Педагогічний колектив школи ставить наступні виховні завдання:

Формувати прагнення кожного учня школи до здорового способу життя.

Продовжити виховання національної свідомості, здатної до творчої праці, фізично здорової особистості через комплексну роботу всього педагогічного колективу.

Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

Сприяти розвитку самоврядування .

Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

Навчально-виховний процес у закладі здійснюють 35 досвідчених учителів.