Середня загальноосвітня школа № 86

 
Методична робота

     

 

Основні напрямки діяльності

методичної ради школи:

 

 • удосконалення і збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, виховних, психологічних, загальнокультурних);

 • розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, адекватних завданням розвитку школи;

 • розвиток сучасного стилю педагогічного мислення вчителя (системність, комплексність, конкретність, почуття міри, гнучкість, мобільність) і його готовність до професійного самовдосконалення та роботи над собою.

 

Основні завдання методичної ради школи:

 

 • реалізація завдань, які випливають із Закону «Про освіту»;

 • вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;

 • створення умов для постійного підвищення освітнього, професійного та культурного рівня вчителів;

 • освоєння нового змісту, технологій і наукових методів викладання предметів;

 • вивчення і аналіз стану викладання предметів;

 • узагальнення досвіду вчителів і втілення його в практику;

 • проведення огляду кабінетів, конкурсів професійної майстерності, підготовка матеріалів для районних та міських педагогічних виставок;

 • організація тижнів професійної майстерності педагогів з метою ознайомлення з новими методичними розробками, інноваційними технологіями;

 • проведення звітів про самоосвіту вчителів та їхню роботу на курсах підвищення кваліфікації;

 • інформування педагогів про нові книги, методичні рекомендації, статті у фахових виданнях про зміст та методику навчально-виховної роботи з предметів.

 

 

 

Методичне об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
Методичне об'єднання вчителів - філологів
Методичне об'єднання вчителів іноземної мови
Методичне об'єднання вчителів предмету "Захист Вітчизни" та фізичної культури
Методичне об'єднання вчителів історії, правознавства, географії та основ здоров'я
Методичне об'єднання вчителів художньо-естетичного циклу
Методичне об'єднання вчителів початкової школи та ГПД
Методичне об'єднання класних керівників