Середня загальноосвітня школа № 86

 
Навчальний процес

  

 
 

                                                                                

 

Структура 2019/2020 навчального року,  методичні рекомендації щодо організації  навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі

 

          Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником. 

         2019/2020 навчальний рік розпочинається у школі 2 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня 2020 року. Структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняють навчання з незалежних від них причин.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

·        І семестр  - з 2 вересня до 24 грудня,

·        ІІ семестр - з 13 січня до 29 травня.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої  школи. Згідно з  Порядком про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року  за            № 8/32979.

        У 2019/2020 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової школи у вигляді підсумкових контрольних робіт із двох предметів: української мови,  математики; для учнів основної школи (9 кл.) з української мови, математики та з предмету за вибором учнів..

Вручення документів про освіту рекомендовано провести для випускників 9-х – у червні 2020 року.

 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні –  з 28 жовтня до 03 листопада, зимові –  з 25 грудня до 10 січня, весняні – з 23 березня  до 29 березня. Для учнів 1-х класів передбачено додаткові канікули: з 17.02.2020 до 21.02.2020, з 25.05.2020 до 29.05.2020

Режим роботи комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 86» Дніпровської міської ради – п’ятиденний.