Середня загальноосвітня школа № 86

 
Навчальний процес

   
 

 
 

                                                                                

 

Структура 2022/2023 навчального року,  методичні рекомендації щодо організації  навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі

 

          Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником. 

 

Відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», 2022/2023 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня святом «День знань". Триватиме освітній процес до 02 червня 2023 року. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин.

 

       Структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

·        І семестр  - з 1  вересня до 23 грудня,

·        ІІ семестр - з 09 січня до 02 червня.

Як передбачено  Законом України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової та основної  школи згідно з  Порядком про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року  за    № 8/32979.

     

Вручення документів про освіту рекомендовано провести для випускників 9-х класів – у червні 2023 року.

 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні –  з 24 жовтня до 30 жовтня, зимові –  з 254 грудня до 08 січня, весняні – з 20 березня  до 26 березня. 

Режим роботи комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №86» Дніпровської міської ради – п’ятиденний.